inspirations

CX Masterclass 2nd edition 2024 бүртгэл эхэллээ
read more...
Бизнес өрсөлдөөнд байр сууриа бататгах 10 трендийг СХ менежментээр шийдэх нь
read more...
Customer Experience гэдэг нь хэрэглэгчдийн байгууллагатай харилцах үед төрсөн бүх сэтгэгдлүүдийн нийлбэр болон түүнээс үүдсэн сэтгэл ханамж.
read more...
Customer service болон Customer experience хоёрын ялгаа юу вэ?
read more...
2023 онд бид Salesforce аккредит бүхий Chief Experience officer буюу CXO бэлтгэх мастерклассаа зохион байгуулж Монголын топ бизнесийн байгууллагуудад нэн хэрэгцээтэй хүний нөөцийг бэлтгэж эхэллээ.
read more...
AI+CRM+Data=Customer magic сэдвээр зохиогдож буй дэлхийн үнэмлэхүй тэргүүлэгч CRM Salesforce Connections арга хэмжээнд CX+ Salesforce нутагшуулалтын түнш байгууллагын хувиар оролцож СХ менежемент, технологийн трендүүдийг харилцагчиддаа танилцуулахаар ажиллаж байна. 7-8 June 2023 Chicago, USA
read more...