Монголын анхны тэргүүлэгч экспиренс бүтээгч агентлаг

Монголын анхны тэргүүлэгч экспиренс бүтээгч агентлаг

Манай байгууллага нь 2020 оноос хойш Customer experience буюу CX менежментийн төслөөр дагнан ажиллаж буй Монголын анхны тэргүүлэгч CX+ компани бөгөөд Монголын топ 30 гаруй бизнесийн байгууллагуудад СХ стратегийн цогц үйлчилгээ үзүүлэн ажилласаар ирсэн туршлагатай ба ялгарах ялгарлыг харилцагчид маань хэдийнээ олж харсан байдаг.

Бидний цогц СХ үйлчилгээг харьцуулах байгууллага одоогоор манай улсад байхгүй бөгөөд бизнесийн асуудлын цөмийг харилцагч, хэрэглэгчийн нүдээр илрүүлж, уламжлалт бус цоо шинэ инновацлаг арга барилаар цогц өөрчлөлт санал болгон ажилласаар өдгөө бүтээлч суурин дээр тулгуурласан экспиренс бүтээгч агентлаг болтлоо хөгжиж,  харилцагч нарынхаа хамт хувьсан өөрчлөгдөн ажиллаж байна.